Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
oraz wykorzystania plików Cookies

Media System Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony pozytywni.online (dalej „Serwis”), których Administratorem jest:

Media System Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 7
85-082 Bydgoszcz
e-mail: pozytywni@mediasystem.pl

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo zostać umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszych Serwisów zintegrowanych z tymi serwisami.

Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności lub stosownym regulaminie świadczenia usług w związku z czym Media System Sp. z o.o. nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

Media System Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030956, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5542443417.

II. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika

Zapytania http oraz pliki Cookies

 1. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

  • publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;
  • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  • czasu nadejścia zapytania;
  • pierwszego wiersza żądania http;
  • kodu odpowiedzi http;
  • liczby wysłanych przez serwer danych;
  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link)
  • przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
  • informacji o przeglądarce Użytkownika;
  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

  Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność rejestracji oraz logowania.

 2. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

  • zarządzania Serwisem;
  • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
  • badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics;
 3. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Dane osobowe – zakres, cele, zasady udostępnienia, okres przetwarzania

 1. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 2. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
  • numer telefonu;
  • adres korespondencyjny.
 3. Podanie danych wskazanych jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają – stosowne informacje w tym zakresie zamieszczone są w odpowiednich Regulaminach.
 4. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  • realizacji założeń organizowanych przez Media System Sp. z o.o. konkursów oraz ich obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec zgłoszenia stosownego uczestnictwa;
  • marketingu produktów lub usług Media System Sp. z o.o. bądź jej Partnerów wobec zgody Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • wysyłki informacji handlowej przez Organizatora bądź jego Partnerów wobec zgody Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione Partnerom Media System Sp. z o.o. w zakresie realizacji wskazanego wyraźnie celu przetwarzania.
 6. Dane w zakresie niezbędnym do realizacji:

  • założeń konkursów organizowanych przez Media System Sp. z o.o. oraz ich obsługi będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas trwania konkursu oraz wydania nagród lub przez okres w którym przepisy prawa nakazują Media System Sp. z o.o. przechować dane np. podatkowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  • marketingu produktów lub usług Media System Sp. z o.o. bądź jej Partnerów do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie jednak nie dłużej niż 3 lata od momentu wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • wysyłki informacji handlowej przez Media System Sp. z o.o. bądź jej Partnerów do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie jednak nie dłużej niż 3 lata od momentu wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 7. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie marketingu lub wysyłki informacji handlowych jest całkowicie dobrowolne jednak może się okazać niezbędne do spełnienia np. warunków uczestnictwa w organizowanych przez Media System Sp. z o.o. konkursach.

III. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia do:

 • żądania dostępu do danych i uzyskania od Media System Sp. z o.o. informacji w zakresie ich przetwarzania;
 • sprostowania danych oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

IV. Wykorzystanie plików Cookies

 1. Serwis zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 3. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

  • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
  • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Media System Sp. z o.o. reklamodawców oraz Partnerów. W tym celu Media System Sp. z o.o. może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

V. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Media System Sp. z o.o. Użytkownik może kierować pytania na adres:

Media System Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 7
85-082 Bydgoszcz
e-mail: pozytywni@mediasystem.pl